O projektu

ICT ve výuce a Marketing

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: 1.4.2009 – 30.9.2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0078

Cíle projektu

Hlavním cílem je zvýšení kvality a modernizace počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji a posílení konkurenceschopnosti žáků.

Stručný obsah projektu

Vytvoření a otestování metodiky implementace ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů včetně proškolení učitelů v možnostech optimálního využívání ICT ve výuce. Vytvoření a otestování výukového programu předmětu Marketing. V něm budou žáci prakticky řešit marketingové případové studie za pomoci moderní informační a komunikační technologie – PC s grafickým a video-editačním softwarem, digitální fotoaparát a videokamera. V rámci projektu budou pro žáky i učitele uspořádány dva workshopy, kde bude interaktivní formou prezentována problematika a příležitosti marketingu a prezentovány výsledky žákovských případových studií.

Cílová skupina

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, kterou tvoří žáci a učitelé obchodní akademie ve Slaném. Realizace projektů předpokládá maximální možnou účast žáků a učitelů školy.

Přínos pro cílovou skupinu

Významně se zlepší podmínky pro využívání ICT pro žáky i učitele školy. Dojde k zvýšení využívání ICT i ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

Učitelé se naučí využívat nástroje ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky obecných i odborných předmětů. Zvýší si teoretické znalosti i praktické dovednosti v moderních softwarových produktech a využití e-komunikace mezi školou a žákem. Rozšíří si všeobecný rozhled v oblasti ICT.

 • Žáci se naučí pracovat s ICT a jejími nástroji pro účinné vyhledávání informací a vytváření vizuální komunikace a marketingu.
 • Získají praktické dovednosti při práci s moderní technikou, fotoaparátem, kamerou, grafickým a střihovým softwarem .
 • Žáci budou pracovat v týmu, což je další důležitá dovednost v moderním zaměstnání.
 • Žáci si ověří teoretické znalosti praktickým zpracováním konkrétní marketingové případové studie.
 • Při veřejných prezentacích svých děl získají zpětnou vazbu na svou práci.
 • Při výjezdním školení budou mít možnost vyzkoušet si práci v terénu, v jiném prostředí a atmosféře.

Popis přidané hodnoty projektu

 • Zvyšuje využití ICT a internetu ve škole ze strany žáků i učitelů.
 • Spojuje tradiční výuku s moderní technologií.
 • Zlepšuje konkurenceschopnost všech účastníků na trhu práce.
 • Zavádí nový a moderní předmět Marketing vyučovaný aktivním a zajímavým způsobem.
 • Seznámí účastníky s možnostmi moderních způsobů výuky, komunikace a marketingu.