Newsflash

Protože se na naší škole vyučuje španělský jazyk, jsme rádi za jakoukoliv příležitost, kdy si naši žáci mohou pohovořit s rodilým mluvčím. Diego je jedním z řady zahraničních dobrovolníků z ICM, který nám nabídl pro tento školní rok spolupráci. Od listopadu začal docházet do výuky španělského jazyka a svým milým, přátelským přístupem si naše žáky rychle získal. Diego pomáhá našim žákům překonat stud a nebát se komunikovat. Hodiny s ním jsou rozhodně příjemným zpestřením výuky.

Celý článek.

EVVO

Environmentální výchova (z angl. environment a fr. environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používají i označení Ekologická výchova, Ekovýchova či Ekopedagogika. V úřední komunikaci se užívá označení Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (běžně jen zkratka EVVO).

Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak odborného a vysokoškolského vzdělávání a s některými tématy se děti seznamují už v předškolním věku.

Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

  • Energie (šetření, alternativní energie)
  • Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
  • Jaderná energetika
  • Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
  • Ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy
  • Ozonová díra
  • Udržitelný rozvoj
  • Změny klimatu (oteplování)
  • Znečištění životního prostředí, vody a ovzduší
EKOL

title Filter     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 VŠECHNO SE MŮŽE HODIT aneb KAM S NÍM Mgr. Filip Dolejší 1769
2 Oprava a renovace školních lavic - zhodnocení Mgr. Filip Dolejší 1362
3 Úklid zelených ploch ve Slaném Mgr. Filip Dolejší 1079
4 Úklid lesoparku Háje Mgr. Filip Dolejší 1348