Newsflash

Protože se na naší škole vyučuje španělský jazyk, jsme rádi za jakoukoliv příležitost, kdy si naši žáci mohou pohovořit s rodilým mluvčím. Diego je jedním z řady zahraničních dobrovolníků z ICM, který nám nabídl pro tento školní rok spolupráci. Od listopadu začal docházet do výuky španělského jazyka a svým milým, přátelským přístupem si naše žáky rychle získal. Diego pomáhá našim žákům překonat stud a nebát se komunikovat. Hodiny s ním jsou rozhodně příjemným zpestřením výuky.

Celý článek.

O škole

Základní informace

Obchodní akademie se nachází v blízkosti centra města Slaný. Slaný je historické město asi se 16 tisíci obyvateli, které leží přibližně 30 km severozápadně od hlavního města Prahy a jehož vznik spadá do konce 13. století.

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném je zřizovaná Středočeským krajem. Má více než stoletou tradici. (Podrobnou historii školy si můžete přečíst v samostatném článku na webu nebo si stáhnout dokument ve formátu pdf.)

Škola sídlí ve dvou budovách, které jsou majetkem města Slaný. Budovy jsou stavebně propojeny spojovacím krčkem. Stará budova je z roku 1932, nová budova byla zkolaudována v roce 1994. Celkem je ve škole 26 učeben, v šesti třídách je interaktivní tabule a téměř ve všech ostatních třídách je k dispozici dataprojektor. Pro výuku informatických předmětů máme k dispozici tři klasické počítačové učebny s 18 pracovními místy, dvě učebny s 32 pracovními místy.

Pro tělesnou výchovu využíváme tělocvičny v blízkém okolí, neboť ve škole máme pro sportovní aktivity jen malou posilovnu.

Stravování poskytuje školní jídelna provozovaná městem Slaný v těsném sousedství. Během vyučování si mohou žáci zakoupit občerstvení ve školním bufetu nebo využít svačinový automat.

Organizace studia

Naše škola poskytuje vzdělání v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Ve školním roce 2015/2016 je ve škole 7 tříd, cca 180 žáků.

Již řadu let je tradicí, že jedna třída v ročníku má rozšířenou výuku o problematiku cestovního ruchu, a to již od prvního ročníku. Počínaje školním rokem 2014/2015 vyučujeme dle nového modelu.

Dle původního studijního programu, který je ve školním roce 2015/2016 platný pro 3. a 4 ročník, si všichni žáci volili ve čtvrtém ročníku dva volitelné předměty (8 týdenních hodin celkem), třída s rozšířenou výukou cestovního ruchu měla v prvním ročníku navíc předmět základy dějin kultury, ve druhém ročníku zeměpis cestovního ruchu namísto hospodářského zeměpisu, a ve třetím a čtvrtém ročníku mají navíc předmět technika cestovního ruchu s dotací 2 hodiny týdně.

Nový program pro obor Obchodní akademie počítá s tím, že v prvním a druhém ročníku mají všichni žáci stejné učivo. Na konci druhého ročníku se rozhodnou pro jedno ze zaměření, tedy pro skupinu odborných předmětů v celkové hodinové dotaci 7 hodin, aktuálně nabízíme zaměření cestovní ruch nebo podnikání. Kromě toho si pro třetí a čtvrtý ročník zvolí jeden volitelný předmět pro intenzívní přípravu ke společné části maturitní zkoušky (výběr z předmětů matematika a konverzace v cizím jazyce v dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku).

Vyučování začíná obvykle v 8.00, nejčastěji je denní rozvrh 6hodinový, konkrétní rozvrhy pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout v samostatné sekci Rozvrhy.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi jsou celkově úspěšní v dalším studiu i v zaměstnání. Ve studiu každoročně někteří pokračují na VŠE Praha, ekonomickou fakultu ČZU v Praze, ale i na dalších školách zejména v ekonomických oborech, v oborech se sociální, právní a správní tematikou.

V zaměstnání nacházejí uplatnění jako účetní, zaměstnanci úřadů, finančních institucí, administrativní pracovníci, apod.

Období

Počet absolventů

Uplatnění

Nezaměstnaní v dubnu násl. r.

jiné školy

201

83

57

8

8

2013

82

41

11

11

2014

78

49

3

4

2015

49

30

2

-Historie školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Sobota, 30 Srpen 2008 10:17

 

Historie školy

Počátky obchodního školství ve Slaném ( konec 19. století )

Kupecká škola pokračovací ( 1892 )
1. světová válka ( 1914 - 18 )
Obchodní škola ( 1922 )
Obchodní akademie ( 1937 )
Poválečné období ( 1945 - 48 )
Organizační změny ( po 1948 )
Oběti totalitní moci ( 50. léta )
Zklidnění ( po roce 1955 )
Polistopadový vývoj (po roce 1987)

LAST_UPDATED2
Celý článek...