Mezinárodní projektové setkání na naší škole. Tisk
Napsal uživatel spravce   
Pondělí, 23 Listopad 2015 13:21

ErasmusErasmus-plus-int-TR-CZ-LT

Ve dnech 5. - 9. 10. 2015 proběhlo na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pracovní setkání partnerů zapojených do projektu „Our land. Our home. Our school.“

Při něm si naši projektoví kolegové prohlédli naši školu, byli seznámeni s její historií, zaměřením i současností. Učitelé prezentovali nové outdoorové aktivity studentů ve svých školách. Fotky zde:setkání Erasmus Plus ve Slaném .

Naši hosté si prohlédli Slaný, Královskou cestu v Praze, zámek v Libochovicích, nedostavěný chrám V Panenském Týnci a Koněpruské jeskyně. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že naše kontakty přinesou do budoucna v rámci programu Erasmus+ další spolupráci našich škol, především na poli studentských výměn.

Během projektu se naši studenti zúčastňují v rámci jednotlivých předmětů projektových aktivit, které probíhají ve Slaném a jeho okolí. Studenti si v praxi ověří to, co se v předešlých vyučovacích hodinách naučili (angličtina, ZPV), názorně uvidí to, o čem se učí(dějepis, zeměpis)a v neposlední řadě se lépe seznámí s městem, ve kterém studují a s jeho okolím. První projektovou aktivitou byla The Tour of Slaný, kde si žáci vyzkoušeli roli průvodců po Slaném. Žáci si připravili referáty a posléze prezentace o předem určených památkách a zajímavostech našeho města a v angličtině je přednesli svým spolužákům. Další aktivitou, též související s anglickým jazykem, bylo praktické využití ve škole již osvojené slovní zásoby spojené s popisem cesty a směrů, obchodů a služeb (Giving directions). V malých skupinkách se žáci vydali na cestu po Slaném, podle instrukcí na pracovních listech. Pokyny a otázky byly v angličtině. Každá skupina měla jiný cíl a jiné otázky. Studenti se tak dozvěděli spoustu zajímavostí o historii, ale i současném stavu Slaného a zopakovali si angličtinu. Fotky zde: Giving directions. Životnímu prostředí a místní floře se žáci věnovali v květnových hodinách ZPV. Studenti se učili jak důležité je starat se o životní prostředí, využívali internet, fotili, učili se správně třídit odpad v rámci aktivit: Do we look about our landscape enough?, How do we sort waste in our town? Studenti pracovali s mapou a navrhli místa, kde je potřeba vice kontejnerů na tříděný odpad . Při aktivitě The wildlife in the surrounding of Slaný se seznámili s florou a faunou ve Slaném. Fotky zde: Aktivity ZPV. Na sportovním kurzu (25. - 29. 5. 2015) proběhly další zajímavé aktivity související s přírodou a pobytem v přírodě. Žáci prvních a druhých ročníků se ve Zbraslavicích (okres Kutná Hora) učili orientaci v terénu a porozumění textu. V rámci místopisných vycházek poznávali přírodu a na naučných stezkách hledali souvislosti v ekosystémech. Fotky zde: Aktivity na sportovním kurzu. Při výšlapu na hrad Házmburk si žáci vylepšili svou fyzickou kondici, seznámili se s jeho historií a z tzv. bílé věže si prohlédli České středohoří. Během prohlídky hradu a okolí žáci hledali na informačních tabulích odpovědi na otázky z pracovních listů, které obdrželi. Prošli si park libochovického zámku a provedli zde terénní výzkum současného stavu náhrobků. Zjišťovali jejich stáří, stupeň zachovalosti a použití jednotlivých jazyků na náhrobcích. Vše co zjistili, zanesli do pracovního listu. Fotky zde:2015 červen-Hazmburk + židovský hřbitov

Zatím poslední projektovou aktivitou bylo vaření přírodě, poblíž Slánské hory, kde si studenti v kotlíku nad ohněm uvařili výborný vuřtguláš. Video, na kterém je i recept, viz níže video "Outdoor Cooking". Fotky naleznete zde: Outdoor Cooking Pictures

Mezin.proj.setkani-yotube

LAST_UPDATED2